About D-PRO

Share this
18/05/11

D-PRO ภายใต้คำนิยาม “The Car Artisan” จุดยืนของ D-PRO ได้รับการกำหนดขึ้นโดยเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาสำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

คำว่า D-PRO หรือ “Detailing-Professional” คือการดูแลรถยนต์อย่างมืออาชีพ โดยทีมผู้ชำนาญงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน และสำหรับในประเทศไทย เราต้องการเน้นหนักในด้าน ความพิถีพิถันให้มากขึ้น เฉกเช่นศิลปินที่ทุ่มเทกับผลงานชิ้นเอกอย่างเต็มที่ตาม คำนิยาม “The Car Artisan” นั่นหมายความว่ารถยนต์ทุกคันที่เข้ามารับ บริการเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ D-PRO จะต้องผ่านขั้นตอนที่พิถีพิถัน ดุจงานศิลปะชิ้นเอก

 ทั้งนี้ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ D-PRO แห่งนี้ ให้บริการบำรุงรักษารถตั้งแต่ ภายนอกจนถึงภายในอย่างครบวงจรโดยมีการให้บริการตั้งแต่การล้างทำ ความสะอาดรถยนต์ ขัดเคลือบสี ตลอดจนการดูแลรักษาทำความสะอาด รวมถึงการฟื้นฟูภายในห้องโดยสาร โดยมีบริการที่โดดเด่นคือการเคลือบสีรถยนต์แบบเคลือบแก้ว D-PRO Premium Glass Coating ด้วยผลิตภัณฑ์จาก D-PRO ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับจากศูนย์บริการ เคลือบแก้วในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด

นอกจากนี้ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ D-PRO ยังเป็นศูนย์อบรมและพัฒนาฝีมือการเคลือบแก้วตามมาตรฐานของ D-PRO ให้กับพนักงานของศูนย์บริการที่เป็นพันธมิตรของ D-PRO อีกด้วย